01.06.2018 | Redakce

Věda pomáhá mladým fotbalistům

​Dne 21.5. 2018 proběhlo na Stínadlech měření hráčů FK Teplice U16 a U17 pro Studentskou grantovou soutěž: Efektivita reedukace stereotypu běhu se změnami směru u fotbalistů s použitím simultánního trenažeru.

Hráči běželi 45 m Zig-Zag test, při kterém byl pohyb zaznamenáván 3D kinematickou analýzou a čas byl měřen pomocí fotobuněk. Na letním soustředění začne tréninková intervence, která bude probíhat 3-4x týdně po dobu 4 měsíců. Během této doby se budou hráči snažit odstranit špatný stereotyp pohybu a naučit se nový, rychlejší a účelnější pohyb resp. změnu pohybu při běhu. Na podzim proběhne u všech kontrolní měření.

Výzkum je součástí spolupráce mezi FK Teplice a.s. a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která tento projekt financuje. Hlavním řešitelem je student Vladislav Prokůpek, garantem projektu je PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., spoluřešitelé jsou Mgr. Marek Jelínek, Ph.D., MUDr. Pavel Neckař, RNDr. Karel Hrach, Ph.D. Ve výzkumu se vychází z dokumentárního filmu: Ronaldo tested to the limit [film]. Režie Mike MCDOWAL. VB, Castrol Edge, 2011. Tento výzkum probíhal pod sponzorstvím Castrol Edge, kde biomechanici z univerzity v Chichesteru ve Velké Británii, kde testovali schopnosti Cristiana Ronalda. Jednou z testovaných oblastí byla schopnost Cristiana Ronalda rychle měnit směr pohybu při sprintu. Neal Smith, Ph.D. z univerzity v Chichesteru poskytl metodiku měření Cristiana Ronalda a závěry, ke kterým při testování došli. Tyto cenné informace jsou využity při testování a následné intervenci vedené Vladislavem Prokůpkem.

O2 TV Bonusový klub permanentkářů