Mládež

Výchova talentované mládeže

Fotbalový klub Teplice se 1. července 2018 zařadil mezi prvních deset klubů v České republice, které získaly status Klubové akademie. Tato akademie zahrnuje všechny mládežnické kategorie od U6 až po U19 a v dorosteneckých kategoriích plynule navazuje na projekt Regionálních akademií FAČR, která sídlí v Teplicích při ZŠ Edisonova Teplice. Hráči dorosteneckých kategorií tak získávají skvělé podmínky pro svůj herní i osobnostní růst. Koncepce práce s mladými talenty se snaží řešit celkový vývoj mladého hráče od jeho začátků v přípravce až po vstup do profesionálního fotbalu.

Kontakty:

JAROSLAV BARTOŠ
Manažer mládeže

jaroslav.bartos@fkteplice.cz 604567062
TOMÁŠ KÜNZL
Sekretář
přípravek a žen

tomas.kunzl@fkteplice.cz 608677781
ZDENKO FRŤALA
Šéftrenér
klubové akademie

z.frtala@gmail.com608880228
DAVID KÖSTL
Šéftrenér
žákovských kategorií

d.l.kostlovi@seznam.cz 606242960
DAVID WALTER
Šéftrenér
přípravek

david28w@seznam.cz 724872253
PETR HÁŠA
Koordinátor
přípravek

petr.hasa6@seznam.cz 777858881
DAVID ŠOUREK
Zástupce
ředitele SŠT AGC a.s.
pro mimoškolní aktivity

david.sourek@skola-agc.cz 777629301

FK Teplice zabezpečuje rozvoj mládežnického fotbalu. Věnuje se celoroční přípravě dětí a mládeže ve věkové kategorii od 6 do 21 let v rámci pravidelných tréninků, soustředění a účasti na utkáních a turnajích ve fotbale v ČR i v zahraničí.

PROFIL ČINNOSTI KLUBU V OBLASTI MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU


FK Teplice si klade za cíl pracovat s co možná nejširší základnou dětí a mládeže, nejen z důvodu systematického vyplnění jejich volného času, ale také z důvodu vytvoření podmínek pro jejich maximální rozvoj ve fotbale vedoucí k úspěšné reprezentaci města Teplice i České republiky.

V oblasti výchovy talentované mládeže lze v souvislosti s FK Teplice hovořit o tradici. Jedná se o pyramidový systém výchovy s širokou základnou vedoucí od přípravek k vrcholovému fotbalu. Výběr talentů je v přípravkách prováděn již od 6 let věku. Jsou zde rozvíjeny pohybové schopnosti a herní dovednosti.


FK Teplice úzce spolupracuje se ZŠ Edisonova v Teplicích, kde má sportovní třídy a kde také sídlí Regionální fotbalová akademie. Příprava přechází z přípravkových kategoriích do žákovských a dále do dorosteneckých, přes B tým se pak hráči dostávají k vrcholovému fotbalu a to do FORTUNA:LIGY, na jejíž špici je následně národní reprezentace České republiky.

Úspěšní reprezentanti klubu, města i republiky vyšli právě z široké přípravné základny FK Teplice.
Jména současných reprezentantů působících v řadách FK Teplice:

Nominace a účast v národní reprezentaci
Reprezentace ČR do 16 let: Hloušek Kryštof, Šilndelář Patrik
Reprezentace ČR do 17 let: Četverik Lukáš, Štáhlovský Jan, Suchý Marek, Vacek Jan, Cohla Tobiáš, Pokorný Vojtěch
Reprezentace ČR do 18 let: Sinu Karol, Hural Pavel, Lukáš Martin, Kovalčík Jaroslav, Lukáš Martin
Reprezentace ČR do 20 let: Radosta Matěj, Černý Václav
Reprezentace ČR do 21 let: Žitný Patrik, Němeček Luděk 
Reprezentace ČR "A":

Tréninkový proces

Vlastní práce s mládeží první představuje vlastní tréninkový proces v Klubové akademii, který se odvíjí od začátků v přípravce FK Teplice. Snahou klubu je výchova hráčů z regionu a tomu je přizpůsoben také skauting.

Vychází z koncepce výchovy mládeže, jejíž cíle jsou shrnuty do několika hlavních bodů:

1. Radost ze hry a z tréninku.

2. Disciplina a profesionální přístup ke svým nejen fotbalovým povinnostem

3. Vysoká úroveň technických a taktických dovedností

4. Spojení ambicí ve studiu a fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni

5. Oddanost a reprezentace klubu, hrdý na svůj klub

Naplnění koncepce je dosahováno zejména propojením tréninkového a vzdělávacího procesu. Klub se snaží, aby škola a fotbal nebyly dvě oddělené větve výchovy mladého hráče, ale naopak na sebe navazující a komplexní složky. Klub tak svého hráče může lépe vést k aktivnímu přístupu ke studijním úspěchům a přes fotbal ho může motivovat k větší úctě ke školní přípravě, sebekázni a úrovni vzdělanosti, která se týká i sportovní oblasti.

Aktivní přístup klubu ke vzdělávacímu procesu začíná ve třetí třídě základní školy (ZŠ Edisonova Teplice), kdy je hráčům přecházejícím z kategorie přípravek nabídnuta možnost účasti ve třídě s rozšířenou výchovou tělesné výchovy se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj hráče.

FK Teplice na úrovni žákovských kategorií spolupracuje se ZŠ Edisonova ( www.edisonka.cz), kde jsou vytvořeny veškeré podmínky pro plnohodnotnou sportovní přípravu hráčů FK Teplice. Klub spolu se ZŠ Edisonova umožňuje již třetí třídy skloubit studium se všeobecnou sportovním přípravou. Hráči studují ve smíšených třídách s dívkami, které se zaměřují na všeobecnou sportovní průpravu, zejména na basketbal. V rámci Klubové akademie dochází také ke sledování studijní výkonnosti, kde je hráč veden především k přístupu ke svým školním i fotbalovým povinnostem.

Nadstavbou žákovských kategorií je možnost uplatnění v Regionální fotbalové akademii a následná pokračování v dorosteneckých kategoriích klubové akademie. Umožňujeme tak perspektivním fotbalistům pokračovat nejen ve studiu na střední škole, ale zároveň rozvíjet jejich hráčské dovednosti ve sportovní fotbalové třídě na obdobném principu, jako u tréninkových jednotek na základní škole. Klub FK Teplice spolupracuje v tomto projektu se Střední školou technickou AGC a.s. (www.skola-agc.cz)

Výchova hráčů z regionu a skauting

Náročnost nejvyšší dorostenecké soutěže a snaha o výchovu hráčů pro A-mužstvo dospělých staví mládež klubu do pozice regionálního lídra. Proto se klub snaží mladým hráčům nabízet odpovídající podmínky.

FK Teplice ve výchově hráčů preferuje především hráče z regionu a s tím je spojena spolupráce s vybranými kluby. Klub takto úspěšně dlouhodobě spolupracuje například s kluby: Mostecký FK, SK Roudnice nad Labem, Junior Děčín, FK Litoměřicko, FK Louny, Slavoj Žatec, FC Chomutov, FK Ústí nad Labem a FK Baník Sokolov. Klub také aktivně spolupracuje se všemi kluby z regionu.


Výše členských příspěvků:
Úsek žen: 400,- Kč/ měsíčně.
Úsek přípravek ( kat. U6-U7) 400,- Kč/měsíčně,
Úsek přípravek ( kat. U8-U11) 500,- Kč/měsíčně.
Mládež ( kat. U12-U15) 500,- Kč/měsíčně.
Mládež ( kat. U16-U19) 1.100,- Kč/měsíčně.
Dospělí: 100,- Kč/rok.

Členské příspěvky se hradí převodním příkazem na účet 197706778/0300, vedený u ČSOB.
U platby vždy uvést var. symbol, který je shodný s ID hráče v IS FAČR.

Platba členských příspěvků je splatná vždy do 15. dne daného měsíce.

Členové, kteří nebudou mít zaplacené členské příspěvky tři po sobě jdoucí měsíce, budou ze spolku vyloučeni.

Stínadla TV