Hodnoty FK Teplice

Mezi klíčové hodnoty našeho klubu patří:

  • Tradice, hrdost a víra

Náš klub se za více než sedmdesát let své existence stal mnohem více než jen symbolem fotbalu. Je v našem regionu důležitou entitou, jež lidem umožňuje ztotožňovat se nejen s klubem, nýbrž i s Podkrušnohorským regionem jako takovým. V srdcích našich fanoušků si získal své trvalé místo a představuje pro ně tradici, hodnoty i víru.

  • Odpovědnost, solidarita a angažovanost

Jsme si vědomi poměrně výjimečné vlivu FK Teplice směrem k okolním komunitám, kterého může být efektivně využito jak k posílení vnitřní integrace v komunitách, tak i k jejich celkovému rozvoji. Zvláště silně si tuto skutečnost uvědomujeme směrem k našemu regionu.

  • Rovnost, rozmanitost a tolerance

Prosazujeme respektování kulturních, etnických, náboženských či rasových rozmanitostí. Trvale usilujeme o toleranci a respekt ke všem členům společnosti, bez ohledu na jejich původ či víru. Vytváříme nejen na našem stadionu prostředí, kde se každý cítí jako vítaný a respektovaný.

  • Jednota a týmový duch, integrita

S naším regionem je spojená nejen pohnutá historie, ale i nefalšovaná pospolitost. Také náš klub se snaží spojovat různé národy, generace či lidi s rozdílnými fyzickými i mentálními předpoklady, včetně handicapovaných. Všichni byli, jsou a budou nedílnou součástí naší žlutomodré rodiny.

  • Ambice, zdravé sebevědomí, pokora

Chceme být respektovaným fotbalovým klubem a to nejen za sportovní úspěchy, ale i za hodnoty, které v rámci žluté rodiny nejen sdílíme, ale šíříme je i směrem ke svému okolí. I když se nikdy nevzdáváme a usilujeme o vítězství, tak ke všem úspěchům přistupuje s pokorou.

  • Důvěryhodnost, transparentnost, fair play

Snažíme se o maximální důvěryhodnost a transparentnost směrem ke všem svých klíčovým stakeholderům a široké veřejnosti. Kontinuálně prosazujeme v rámci naší „modro – žluté rodiny“ morální hodnoty, které považujeme za stěžejní a to nejen na fotbalových trávnících.

Stínadla TV