Responsiball

RESPONSIBALL

Velmi zajímavou iniciativu, jejíž snahou je podpořit a udržovat vysoké standardy CSR v profesionálním klubovém fotbale po celém světě, představuje projekt „Responsiball“, který realizuje švýcarská konzultantská společnost Schwery Consulting (více informací o činnosti této organizace je možné najít zde: https://schwery.com/initiatives/responsiball/).

Tato iniciativa vychází z filozofie, že profesionální fotbalové kluby jsou více než podnikatelské jednotky. Jedná se o významné kulturní instituce, které mají často jedinečné postavení v rámci komunity a zároveň i velký potenciál přinášet společenskou hodnotu.

Jedním z hlavních cílů projektu „Responsiball“, je zvýšit povědomí o CSR prostřednictvím vyhledávání, sdílení a prezentování inspirativních postupů a aktivit, které v této oblasti realizují elitní fotbalové kluby v různých částech světa.

„Responsiball“ poskytuje fotbalovým klubům nejen online platformu pro sdílení znalostí a zkušeností s implementací CSR programů, ale každoročně je vydáván i pravidelný report, kde je možné najít informace nejen směrem k vlastnímu hodnocení vybraných prvoligových fotbalových soutěží, ale i bližší představení nejzajímavějších CSR aktivit, jež kluby v dané sezóně realizovaly.

Na webové platformě projektu je možné najít i nepřeberné množství dalších CSR aktivit fotbalových klubů, zaměřených na spolupráci s komunitami, transparentní a etické řízení, prevenci rasismu a diskriminace či zvýšení energetické účinnosti. Detailnější informace k projektu „Responsiball“ je možné najít na jeho webových stránkách: https://responsiball.org/

V rámci projektu „Responsiball“, který od roku 2011 každoročně pravidelně realizuje švýcarská konzultantská společnost Schwery Consulting, je hodnocena CSR ve vybraných nejvyšších světových profesionálních fotbalových soutěžích, včetně sestavení žebříčku nejlepších ligových soutěží v této oblasti.

K vlastnímu hodnocení se využívá více než padesát předem definovaných ukazatelů CSR, které byly vytvořeny v souladu s uznávanými mezinárodními CSR standardy (například GRI G4). Hodnocení míry CSR angažovanosti fotbalových klubů z jednotlivých ligových soutěží se soustředí na tři hlavní oblasti, jimiž jsou:

● vedení a řízení klubů,

● angažovanost v komunitě a spolupráce s komunitami

● ochrana životního prostředí.

V žebříčku „Responsiball 2021“ bylo hodnoceno celkem 24 vybraných ligových fotbalových soutěží, přičemž ČR se umístila na 19. místě. Žebříček zemí v rámci „Responsiball 2021“ je možné najít zde: https://responsiball.psc.ch/ranking/countries/

V hodnocení českých klubů se na 1. místě v rámci žebříčku „Responsiball 2021“ umístil FK Teplice.

Celkové pořadí českých klubů je možné najít zde: https://responsiball.psc.ch/ranking/country/?ctry=cz

Pořadí světových klubů v rámci žebříčku „Responsiball 2021“ vévodí Real Madrid. Nejlepším českým klubem se ve světovém žebříčku se stal FK Teplice, který obsadil 108. místo (a v hodnocení práce komunitami se umístil dokonce na 56 místě).

Celkové pořadí světových klubů je možné najít zde: https://responsiball.psc.ch/ranking/clubs/

Stínadla TV