/ FK Teplice – Klub – Nadační fond FK Teplice

Nadační fond FK Teplice

Nadační fond FK Teplice vznikl za účelem pomáhat lidem, kteří neměli v životě mnoho štěstí, a naši pomoc potřebují. Nadační fond FK Teplice byl založen pod hlavičkou FK TEPLICE a.s. a navazuje na filozofii celého klubu, ve které je sociální odpovědnost velmi zakořeněná.

Nadační fond FK Teplice
Zakladatel: FK TEPLICE a.s.
Sídlo a fakturační adresa: Na Stínadlech 2796, Teplice 415 01
IČ: 09181555
Transparentní účet: 293310060/0300 vedený u ČSOB

Správní rada
Předseda správní rady:
Martin Kovařík
Člen: Vilém Kunz
Člen: Oldřich Slavík

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Jan Hadraba
Člen: Alice Tylová
Člen: Admir Ljevaković